info@chirosintjoristleitje.be

Verzekering

Dit wil zeggen dat elke vrijwilliger van Chiro Sint-Joris 't Leitje, die aangesloten is bij Chirojeugd Vlaanderen vzw, is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. Hierdoor zetten we de waarborgen op een rijtje (of: het maximum bedrag dat je kan terugtrekken van de verzekering). Deze cijfers zijn indicatief.


Chiropolis:


Burgerlijke aanspraakelijkheid:


€ 14 873 611,49 voor lichamelijke schade

€ 2 478 935,25 voor stoffelijke schade

€ 629 733,81 voor brandschade (Let op! Enkel voor een gebouw of terrein dat je occasioneel gebruikt, dus niet de wekelijkse chiro lokalen).

Ongevallen:


 •  € 24 789,35 voor RIZIV-kosten (€ 3 718,40 als je in het buitenland verzorgd wordt) waaronder: € 371,84 per tand, met een maximum van € 1 487,36
 • € 1 859,20 voor begrafeniskosten
 • € 4 957,87 bij overlijden
 • € 12 394,68 bij invaliditeit
 • ook nog € 2 478,94 voor opzoeking van repatriëringskosten
 • € 247,89 voor kosten die niet door het RIZIV worden terugbetaald
 • € 12 394,68 rechtsbijstand
 • € 6 197,34 strafrechtelijke verdediging
 • € 6 197,34 insolventie van derden (t.o.v. de groep niet t.o.v. leden)

Rechtsbijstand: • Chiro Sint-Joris 't Leitje heeft als sociale doelstelling jeugdwerk.


 • Chiro Sint-Joris 't Leitje wil kinderen en jongeren in hun vrije tijd verenigen, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke of intellectuele capaciteiten. Via spel willen we kinderen en jongeren ervaringen laten opdoen, leren samenleven, hen een kijk bieden op zichzelf en de wereld. Chiro is meer dan de wekelijkse namiddag, voor ons is het een manier van leven.


 • Chiro is geen eiland, maar wil betrokken zijn op de brede gemeenschap. Daartoe willen wij jongeren aanzetten en vormen.

Geheimhoudingsplicht:

Het geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het strafwetboek)

Chiro Sint-Joris 't Leitje verwacht van haar vrijwilligers de wet op de privacy te respecteren.


Na overleg met leiding; voorleggen onkostennota/kasticket.


Kostenvergoeding:


Juridisch statuut van Chiro Sint-Joris 't Leitje:


Chiro Sint-Joris 't Leitje is een feitelijke vereniging.

Naam verantwoordelijke(n) van de groep:

Fleur Gevens en Nelle Verherstraeten 

Sociale doelstelling van Chiro Sint-Joris 't Leitje:


Een niet te verwaarlozen item voor onze ravottende Chirowieten. Wat er allemaal in zit kunt u zien op de site van Chiro Nationaal. Voor de verzekering hoeft u niets extra bij te betalen. www.chiro.be/verzekeringen