info@chirosintjoristleitje.be

Joleitje:

Een joleitje is een boekje die wordt meegegeven aan de leden als er iets speciaals te doen is zoals startdag, halloween, pasen, kampen enzovoort.

Het boekje bevat veel belangrijke informatie en moet dus door iedereen gelezen worden.