info@chirosintjoristleitje.be

Informatie voor de ouders


Oudercomité

Bij tal van activiteiten kan de leiding wel hulp gebruiken. Het oudercomité helpt ons dan vooral om oplossingen te zoeken om bepaalde activiteiten zo goedkoop mogelijk te houden.

Dit is van cruciaal belang, waar dit uiteraard een invloed heeft op het lidgeld van de kinderen. Het oudercomité wil tevens ook een spreekbuis zijn voor de ouders en zo op een constructieve manier communiceren met de leiding.

"Wie zijn de leden van het oudercomité?"

Hebt u vragen, van welke aard dan ook, stel ze ons gerust de zondagmiddag of via mail: oc@chirosintjoristleitje.be


Elke maand is er een vergadering van het oudercomité waar ook afgevaardigden van de leiding op aanwezig zijn. Uw mening als ouder is voor de Chiro belangrijk, maak gebruik van de mogelijkheden of kom gerust eens naar een vergadering.

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 60 euro. Inderdaad, 50 euro voor 10 maanden plezier, dit is dus 6 euro per maand. Ongelofelijk hé!


Hierin is de verzekering inbegrepen alsook de begeleiding door de dol enthousiaste leiding en knutselmateriaal. Ook het wekelijks vieruurtje is hierin inbegrepen, en zelfs voor de verwarming en de verlichting van de lokalen hoeft u  niets bij te betalen.


Om dit allemaal zo laag te kunnen houden, worden er regelmatig acties/activiteiten gehouden, waar dan ook op wat steun van de ouders wordt gerekend.


Ons rekeningnummer is:

BE59 7381 2205 5526