Chiro Sint-Joris 't Leitje

 

Met de groep: in de Chiro gaan we samen op bivak, van klein tot groot. Iedereen leert zo iedereen kennen, niet alleen in de eigen afdeling. Groepsmomenten, groepsspelen, aspi's en keti's die speelclubbers helpen bij het wassen of tijdens het eten, het zijn momenten waarop we verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar en genieten van onze verbondenheid.

 

Gelijkwaardig: samen pakken we het praktische verloop aan, zodat iedereen van die tien dagen kan genieten. Mee beslissen en mee doen vormen daarbij de sleutel tot eerlijk met elkaar omgaan. De leiding gaat, nadat ze de anderen nog eens herinnerd hebben aan het afgesproken slaapuur, ook op een verantwoord uur slapen, zodat ook zij er 's morgens weer fris bij staan.

 

Soberheid: op bivak trekken we eropuit in de natuur en in onszelf. We kiezen ervoor om de luxe van elke dag opzij te schuiven. We zingen of luisteren naar elkaar in plaats van de radio loeihard onze gedachten te laten verdringen. We nemen de tijd om een briefje naar huis te schrijven, in plaats van te testen welke deuntjes onze gsm zoal speelt. We durven eens stilstaan bij het eten, bij het slapen, bij onszelf, de anderen en de omgeving.

 

Bron: https://chiro.be/wat-is-chiro/chirodroom/bivak

 

Klein kamp:

 

Meestal gaan wij op klein kamp het eerste weekend van de paasvakantie.

 

Het is ook meestal zo dat de ouders de gasten naar het kamphuis brengen en komen halen.

 

De kostprijs bedraagt rond de 65 euro.

 

Klein kamp is voor de meeste gasten, vooral voor de kleinere, het perfecte moment om ze voor te bereiden voor groot kamp.

 

We hebben een team van 4 kookouders die niet alleen het lekkere eten klaarmaakt maar zij staan ook altijd klaar voor zowel de gasten als de leiding.

 

 

Groot kamp:

 

Groot kamp gaat altijd door van 21-31 juli. Het is een 10 daagse die doorgaat in de Ardennen. Meestal aan de Duiste grens.

 

Op het programma staan een aantal tradities: dagtocht, bezinning, BBQ, oudleiding die op bezoek komt, zangstonde, dropping, bekentocht, de oudste groepen die een leiding mogen geven,…

 

De kost prijs van dit leuke kamp kost 165 euro per kind.

Dit jaar is de kostprijs een klein beetje gestegen. Dit komt omdat we het leukste spelmateriaal zouden kunnen kopen en het lekkere eten optimaal kunnen houden.

 

We werken ook met een soort afbetalingssysteem, Je kunt dan het bedrag in stukjes betalen aan de leiding. Dit wordt dan maandelijks gestort op onze rekening. (Het juiste bedrag per maand word nog besproken)

 

Ook hebben we zoals op klein kamp een heel team van kookouders klaar staan. We hebben zelfs een persoonlijke EHBO-kookouder mee voor u kleine/grote spruit.